Bảng Phấn Má Nars Claudette Blush Duo Limited Bản Giới Hạn

1.400.000

Bảng má hồng phiên bản giới hạn với 2 ô màu một ô là màu Blush in Croisette (màu hồng đào bóng nhẹ), và một màu Ninotchka (màu nâu hổ phách)

1400000

Bảng Phấn Má Nars Claudette Blush Duo Limited Bản Giới Hạn

Trong kho