Nước Hoa Amouage The Library Collection Opus VII Eau De Parfum

6.050.000 5.650.000

Hương chính: Galbanum, Tiêu hồng, Bạch đậu khấu, Cây thảo linh lăng, Nhục đậu khấu, Hổ phách, Trầm hương, Hoắc hương, Da thuộc, Long diên hương, Mía dò, Xạ hương, Đàn hương, Olibanum, Cypriol.

5650000

Nước Hoa Amouage The Library Collection Opus VII Eau De Parfum

Trong kho