Nước Hoa Orto Parisi Brutus Parfum

4.800.000 4.350.000

Lấy cảm hứng chính từ Marcus Junius Brutus – người đã kết thúc triều đại của Julius Caesar hùng mạnh, Brutus là kết tinh của lòng can đảm và lý tính đến lạnh lùng của người đàn ông.Mạnh mẽ, hoang dại là cảm giác Brutus mang đến.

4350000

Nước Hoa Orto Parisi Brutus Parfum

Trong kho