Nước Hoa Chanel Le Lion De Chanel EDP

4.650.000 4.350.000

“Bàn tay sắt trong đôi găng nhung lụa” sẽ là những gì tôi có thể ngắn gọn diễn giải về Le Lion Chanel. Tôi đoán điều này quả thật không dễ hiểu mấy khi nghe thấy, nhưng khi ngửi thấy, bạn sẽ hoàn toàn thông suốt ý niệm của tôi.

4350000

Nước Hoa Chanel Le Lion De Chanel EDP

Trong kho